Серия ТЕ

КЭВ-20Т20Е (КЭВ-20Т23Е)
Тепломаш
21 600.00
КЭВ-25Т20Е (КЭВ-25Т23Е)
Тепломаш
23 150.00
КЭВ-30Т20Е (КЭВ-30Т23Е)
Тепломаш
24 000.00
КЭВ-35Т20Е (КЭВ-35Т23Е)
Тепломаш
26 700.00
КЭВ-50Т20Е
Тепломаш
42 100.00
КЭВ-60Т20Е
Тепломаш
44 700.00
КЭВ-75Т20Е
Тепломаш
47 350.00
КЭВ-90Т20Е
Тепломаш
51 600.00
КЭВ-100Т20Е
Тепломаш
53 700.00