Серия ТЕ

КЭВ-20Т20Е (КЭВ-20Т23Е)
Тепломаш
21 000.00
КЭВ-25Т20Е (КЭВ-25Т23Е)
Тепломаш
22 500.00
КЭВ-30Т20Е (КЭВ-30Т23Е)
Тепломаш
23 300.00
КЭВ-35Т20Е (КЭВ-35Т23Е)
Тепломаш
24 700.00
КЭВ-50Т20Е
Тепломаш
40 900.00
КЭВ-60Т20Е
Тепломаш
43 300.00
КЭВ-75Т20Е
Тепломаш
46 000.00
КЭВ-90Т20Е
Тепломаш
50 100.00
КЭВ-100Т20Е
Тепломаш
52 200.00